Bli volontär i Norrköping

Visst kan det kännas hopplöst. Det är både kört och försent. Ingen idé att bry sig. Åtminstone känner jag så ibland.

Det luriga med negativa tankar och känslor är att de älskar varandra. De är cancerceller som klumpar ihop sig till en kladdig lergeggamoja, och när de når det där allt-bajs-i-en-hög-stadiet har de hoppfulla tankarna svårt att nå fram.

Så …

Jag tänker att vi faktiskt kan göra något åt saken. Förebygga klagandet och det jobbiga. Att mota Olle i grind, som min mormor kunde ha sagt.

(Jag har aldrig förstått uttrycket, men slog just upp det. Olle är visst detsamma som tjur. Tydligen kommer det från att forntida människor höll tjuren inne i hagen genom att själva stå i grindöppningen. Men varför stängde de inte bara grinden till hagen? Eller fanns det inga grindar på den tiden? Hur som helst … tillbaka till inlägget.)

Jag är som sagt övertygad om att vi kan förhindra mycket av den där geggamojan från att uppstå. Du, jag och alla andra i vårt härliga Norrköping.

Vi kan göra något åt saken. Det magiska ordet är just något.

Något litet.

Något vad som helst.

Något du känner för.

Årets julklapp är inte sällskapsspelet. Det är att hjälpa andra.


Bris

Bris, Barnens rätt i samhället, är en barnrättsorganisation som står upp för barnets rättigheter genom att stödja barn utifrån barnets behov, mobilisera samhället och påverka beslutsfattare genom att göra barns röster hörda. Bris vision är ett samhälle där barnets rättigheter tillgodoses. Organisationen startade 1971 som en rörelse för barnets rättigheter av människor som vägrade se på medan barn for illa.

Här kan du exempelvis hjälpa till med att öka kunskapen om Bris stöd och om barnkonventionen till barn och unga i olika åldrar, göra administrativa sysslor och sprida Bris budskap i sociala medier. Du kan även bli volontärledare och samordna volontärer och det praktiska omkring evenemang där Bris volontärer deltar.

Organisationen finns inte i Norrköping. Däremot har de kontor i Linköping.

https://jobs.bris.se/jobs/1495935-ansokan-brisvolontar

Brottsofferfonden

Brottsofferjouren är en ideell organisation som genom volontärer ger medmänskligt och praktiskt stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga.

Vill du göra skillnad för brottsutsatta, vittnen och anhöriga? Du behöver inte vara något proffs – det räcker att du är en bra medmänniska som lyssnar, bekräftar och förstår. Kontakten med Brottsofferjouren blir ofta vändpunkten för den utsatta.

https://www.brottsofferjouren.se/stod-oss/bli-volontar/

Byrån mot diskriminering i Östergötland

Byrån mot diskriminering i Östergötland är en ideell förening som arbetar för mänskliga rättigheter och mot diskriminering. Vi är politiskt och religiöst obundna, både organisationer och enskilda kan vara medlemmar och stödja vårt arbete.

Du kan jobba som volontär jurist, bli utbildare inom mänskliga rättigheter och diskriminering, vara volontärsamordnare (alltså introducera nya volontärer och vara ett stöd i genomförande av aktiviteter och utbildningsträffar) och jobba med marknadsföring.

https://www.diskriminering.se/engagera-dig/

Erikshjälpen

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med en ideell second hand-verksamhet. De söker alltid efter personer som vill engagera sig ideellt, och som delar drivkraften att göra skillnad för barnen och världen de drömmer om. På Erikshjälpen Second Hand finns en mängd olika arbetsuppgifter att välja mellan och du väljer själv hur mycket tid du vill ge.

https://erikshjalpen.se/jobb-och-volontararbete/

Frivilligcentralen

Frivilligcentralen är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som ska vara en mötesplats för alla. En plats som byggs upp genom frivilligt engagemang, genom vars och ens idéer, behov och förmågor.

Här kan du bland annat hjälpa till med läxhjälp, spelkvällar, språkcafé, ledsagning, vara stödkompis, bli språkvän och högläsning för äldre.

https://frivilligcentralen.se/bli-frivillig

Frivilligutbildning

De frivilliga försvarsorganisationerna är ideella föreningar med särskilda uppdrag inom krisberedskap och totalförsvar. Idag har är runt 350 000 personer engagerade på olika sätt i de 18 organisationerna som bedriver verksamhet över hela landet.

Organisationerna har olika inriktning, men det de har gemensamt är ett engagemang för att stärka samhällets säkerhet och försvar.

https://frivilligforsvaret.se/alla-utbildningar/

Ge för livet

Ge för livet Second hand tar hand om det du inte längre behöver och säljer det vidare så någon annan kan fynda. Överskottet hjälper utsatta människor runt om i världen.

Det är de härliga volontärerna som gör det möjligt för att driva dem här butikerna och du är varmt välkommen in i gänget. Här finns olika uppgifter och något som passar alla. Om du söker efter en meningsfull aktivitet och fin vardagsgemenskap, kontakta din närmaste butik.

https://www.geforlivet.se/bli-volontar

Insatskatalogen

Insatskatalogen är en satsning från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och ett antal kommuner och regioner i Sverige. Tanken är att skapa en nationell databas där du kan söka efter och hitta insatser som ger hjälp till alla personer som behöver stöd av samhällets välfärd.

Insatser kan vara olika aktiviteter som hjälper dig med sådant som hälsa, skola eller att hitta arbete. Det kan också handla om annan hjälp – som råd och stöttning med olika problem du vill lösa.

De söker inte volontärer, men jag tycker att länken förtjänar att finnas med här för att hjälpa till att sprida informationen.

https://www.insatskatalogen.se/

Kamratstödet Själ & Hjärta Norrköping

En mötesplats för arbetslösa, barnfamiljer, ensamstående, sjukskrivna och pensionärer. Mötesplatsen arrangeras av den ideella organisationen IOGT-NTO (Sveriges största nykterhetsorganisation). Deras vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv.

https://www.facebook.com/people/Kamratst%C3%B6det-Sj%C3%A4l-Hj%C3%A4rta-Norrk%C3%B6ping/100064486492120/

Kompis Sverige

Kompis Sverige grundades 2013 av kompisarna Pegah Afsharian och Natassia Fry. De hade en dröm om att öppna upp Sverige genom möten mellan människor. De ville skapa en långsiktig organisation som byggde på jämlika möten och ett ömsesidigt utbyte av kunskap och erfarenhet.

Kompis Sverige skapar meningsfulla möten mellan nya och etablerade svenskar, och ökar därmed deltagarnas kunskap om och förståelse för varandra.

https://kompissverige.se/

Kunskapens hus

Kunskapens hus i Klockaretorpet är en kreativ mötesplats – för dig som bor i området eller i andra delar av Norrköping. Hit kan du komma för att driva projekt eller arrangera aktiviteter som till exempel temakvällar, föreläsningar, utbildningar och annat. Kunskapens hus drivs av Hyresbostäder, Hyresgästföreningen och Svenska kyrkan.

https://www.instagram.com/klocketkunskapenshus/

Kvinnojouren

Kvinnojouren i Norrköping är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden. Föreningen jobbar bland annat med stödarbete i form av stödtelefon, stödmejl och personliga stödsamtal; förebyggande arbete i form av studiecirklar och föreläsningar på skolor, arbetsplatser och hos föreningar; och opinionsbildning i form av debattartiklar, deltagande i olika evenemang som t ex Kampanjen 16 dagar mot våld.

Två kvällar i veckan har de en jourverksamhet som bemannas av kvinnor som jobbar ideellt.

https://www.kvinnojourennorrkoping.se/bli-volontar/

Mattecentrum

Mattecentrum erbjuder kostnadsfritt stöd i matematik både via fysiska mötesplatser och digitala verktyg. Syftet är att stärka det matematiska självförtroendet hos barn och unga – och accelerera deras matteresa. Det spelar ingen roll vilka förkunskaper ett barn har eller vilken målsättning de har satt för sig själv, alla är lika välkomna.

Som volontär mattecoach bidrar du med hjälp, stöd och tankesätt kring matematik. Din uppgift är även att skapa en miljö där elever känner sig trygga att ställa frågor. Mattecoacherna finns tillhands för att hjälpa ungdomar genom att ställa frågor i stil med: ”Vad har du provat fram till nu?” Med stöd från mattecoachen kommer de vidare mot att lösa uppgiften. I räknestugan är ni alltid minst två mattecoacher på plats som hjälps åt.

https://www.mattecentrum.se/hjalp-till/bli-volontar-mattecoach

Mind

Mind är en ideell förening som arbetar för ett samhälle som främjar psykiskt välbefinnande. Ett samhälle där människor med psykiska besvär och psykiatriska diagnoser blir respekterade, får det stöd de behöver och där ingen tar sitt liv.

Du kan exempelvis bli volontär på självmordslinjen, livslinjen, föräldralinjen och äldrelinjen.

Självmordslinjen riktar sig till människor som har tankar på att ta sitt liv eller har en närstående med sådana tankar. Även de som mår psykiskt dåligt, utan att ha direkta självmordstankar, är välkomna att höra av sig.

Livslinjen kan den som är 16–25 år chatta anonymt om saker i livet som känns jobbiga, stora som små.

När du blir volontär på Föräldralinjen stödjer du föräldrar som är oroliga för sina barn, eller för barn i sin närhet.

Som volontär på Äldrelinje bidrar du till att äldre personer får stöd när livet känns svårt eller ensamt.

https://mind.se/bli-volontar/

Män

MÄN är en ideell förening som arbetar för jämställdhet och mot mäns våld. Den utgår från en feministisk syn på världen och tanken att vi behöver förändra destruktiva manlighetsnormer för att stoppa våldet. MÄN vill att fler män och killar ska engagera sig för jämställdhet och att fler män och killar tar ett större ansvar för omsorgen. Deras vision är en jämställd värld utan våld.

Om du vill jobba som volontär kring de här frågorna kan du exempelvis hjälpa till med att sprida information, vara samtalsledare, pappagruppsledare, arbeta på stödchatten killar.se eller sitta i en styrelse.

https://mfj.se/vad-du-kan-goera/medlem/bli-en-ledare-inom-maen

Norrköpings kommun

Erbjuda boende till flyktingar

Många vill vara med och hjälpa till med boende. Norrköpings kommun erbjuder en digital tjänst där privatpersoner, eller företrädare för företag, förening eller organisation kan lämna uppgifter om vilken typ av boende man kan erbjuda till flyktingar. Tjänsten kräver e-legitimation.

I e-tjänsten kan kan du lämna uppgifter om vilken typ av boende du kan erbjuda till flyktingar och under vilken tid. Om det skulle uppstå ett behov av det boende du har att erbjuda blir du kontaktad av en myndighet eller en organisation.

https://minasidor.norrkoping.se/oversikt/overview/862

Bli god man

Att vara god man handlar om att hjälpa en medmänniska som behöver hjälp i vardagen, på grund av till exempel sjukdom, psykisk störning och försvagat hälsotillstånd. Alla uppdrag sker i samråd med och med godkännande av personen som behöver hjälp. Du får arvode för din insats, men också en skön känsla i magen.

https://www.norrkoping.se/stod-och-omsorg/god-man-forvaltare-och-formyndare/bli-god-man

Familjehem, kontaktperson och jourhem

De allra flesta barn har föräldrar som finns till hands med tid, kärlek och omsorg. Men för en del barn ser verkligheten annorlunda ut. Vi söker trygga och stabila vuxna som vill hjälpa dessa barn. Du kan bli kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem eller jourhem.

https://norrkoping.se/stod-och-omsorg/barn-ungdom-och-familj/familjehem

Polisen

Polisens volontärer är personer som på sin fritid hjälper polisen bland annat i det lokala brottsförebyggande arbetet och med att stödja brottsoffer.

Exempel på volontärernas uppdrag: nattvandringar och andra trygghetssatsningar, sprida information (till exempel mot langning och hur man skyddar sig mot inbrott), bistå polisen vid olika arrangemang och vägleda brottsoffer (till exempel ge råd om hur de kan få hjälp).

https://polisen.se/om-polisen/bli-volontar/

Portalen

Portalen vill motverka socialt utanförskap i Ringdansen och Hageby – på kort och lång sikt. Portalen riktar sig till människor som bor i dessa stadsdelar och vill skaffa ett jobb.

Har du själv ett jobb och vill stötta någon annan i resan mot ett arbete? Då kan du exempelvis bli mentor, stötta som språkkafévärd, läsa någons CV eller hålla i en studiecirkel.

https://www.portalennorrkoping.se/vad-gor-portalen/

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan behöver volontärer och ideella under längre eller kortare perioder – både unga och äldre – till olika uppdrag. Du kan välja mellan att göra något vid enstaka tillfällen, varje vecka, under en kort tid eller under en längre tidsperiod.

Här kan du bidra med det du är intresserad av, till exempel ingå i en besöksgrupp, agera statist i någon pjäs, koka kaffe, vara kyrkvärd eller finnas med på familjeläktaren under IFKs matcher. Kanske vill och kan du göra något kyrkan inte har sett behov av ännu.

https://www.svenskakyrkan.se/norrkoping/kontakt

Rädda barnen

Rädda Barnen är världens största självständiga barnrättsorganisation. Den har funnits vid barnens sida i över hundra år och arbetar varje dag för att barnkonventionen ska bli verklighet för alla barn, i Sverige och runt om i världen.

Här kan du exempelvis hjälpa till med att sprida kunskap om barns rättigheter, och påverka politiker och makthavare att respektera de rättigheterna. Du kan också ta ett förtroendeuppdrag eller anordna insamlingar.

https://www.raddabarnen.se/medlem-och-volontar/bli-volontar/

Röda korset

Som frivillig på Röda Korset kan du exempelvis hjälpa till genom att besöka dem som lider av ofrivillig ensamhet. Du kan även besöka intagna på häkten inom Kriminalvården och ge dem ett välbehövligt avbrott i vardagen.

https://www.rodakorset.se/ort/ostergotland/norrkopings-kommun/

Volontärbyrån

Volontärbyrån hjälper engagerade människor och ideella organisationer att hitta varandra. Vi gör det genom att förmedla ideella uppdrag och genom att utbilda och stödja föreningar i frågor om ideellt engagemang.

https://www.volontarbyran.org/

Östergötlands Sjövärnskår

Östergötlands Sjövärnskår är en frivillig försvarsorganisationen med marin inriktning. Den har fler än 4 000 medlemmar som engagerar sig i det civila och militära försvaret runt Sveriges 2 400 kilometer långa kust.

Ungdomar från 15 år och vuxna är välkomna att utbilda sig på deras sommarskolor och hemortutbildningar. Organisationen har en båt som utgår från hamnen i Lindö hamn för att utföra praktiska övningar och uppdrag för MSB och Försvarsmaktens båtplutoner.

https://www.sjovarnskaren.se/


Vilka organisationer har jag missat?

Känner du till någon organisation i Norrköping som söker volontärer? Det jag letar efter är organisationer där du kan göra skillnad med din tid, inte genom att skänka pengar eller saker. Skriv gärna en kommentar med ditt tips. Tack!


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.