En copywriter är expert på idé och text.
En bra copy skippar även allt nonsens.