Anlita mig när du behöver mer än en rättstavad text.