Hej! Jag heter Joakim.

Jag arbetar som varumärkesstrateg, författare och föreläsare. Dessutom älskar jag lakrits, har producerat en miljard seriestrippar och fått ett av Europas största klockspel att spela Behind the wheel av Depeche Mode i tre veckor.

VARUMÄRKESARBETEN

Att ha den bästa produkten eller tjänsten är ingen garanti för att du ska lyckas. Du kanske har marknadens ledande erbjudande i dag, men alla fördelar kommer att försvinna när konkurrenten skapar någonting ännu bättre.

Dessutom är frågan vad som är det bästa när alla olivoljor påminner om varandra. När alla tandläkare sysslar med samma sak och det är omöjligt att veta vad som gör en it-konsult bättre än en annan.

Därför letar allt fler företag efter mer långsiktiga konkurrensfördelar – som tydliga varumärken. Svensk forskning visar dessutom att företag som styrs utifrån varumärket är mer lönsamma än andra.

Varumärket består av allt det ditt företag gör eller inte gör, vad det lovar och levererar. Det är allt det som förknippas med företaget i form av bilder, känslor och associationer. Varumärket är en förväntan som ska uppfyllas och ännu hellre överträffas. Det är vad som särskiljer dig från andra och är något människor minns. Därför är det viktigt att så många delar som möjligt hänger ihop och skickar ut samma bild.

Genom ett antal workshops definierar jag – tillsammans med vd, ledningsgrupp och övrig personal – företagets varumärke.

Visionen

Vi tar fram en vision – ett varför – som ger svaret på vilka ni är, vad ni gör och anledningen till att någon ska bry sig om er. Visionen är orden ni basunerar ut från toppen av berget. Det är ert upp-till-kamp-budskap. Det är en kort mening ni kan använda på webben, i filmer och i säljmaterial för att visa vad ni står för och tror på. Visionens uppgift är att svara på vad ni kan göra med företaget och varumärket.

Varumärkeslöftet

Vi tar även fram ett varumärkeslöfte, som är ett internt styrdokument. Det är ett uppfattat löfte som handlar om att få andra att tycka att ni är någonting specifikt – inte att ni säger det själva. Dess uppgift är att förklara vad företaget vill vara och hur ni behöver bete er för att uppfattas så. Varumärkeslöftet beskriver värderingarna, kundnyttan, känslorna och personligheten som företaget vill förknippas med.

Konsekvensanalysen och framtiden

För att varumärkesarbetet ska bli något mer än en pappersprodukt måste vi ta reda på vad det innebär konkret i vardagen. Därför tittar vi i nästa steg på vad konsekvenserna blir om vi börjar leva enligt visionen och varumärkeslöftet. Vad behöver förändras, när och hur? Vad vill vi förändra? Och vad innebär varumärket för de anställda i deras jobbvardag?

Konsekvensanalysen ger vd:n och ledningsgruppen underlag att skapa planen framåt. En plan som beskriver vilka åtgärder som ska prioriteras, när och hur de ska göras, och av vem.

Salta katten

Det här får du (utöver lakrits)

Företaget får ett strategiskt verktyg att styra verksamheten efter. Alla anställda får en insikt i varför varumärkesarbetet behövs. De får också tänka igenom och beskriva vad de behöver göra för att kunna leva upp till varumärkslöftet.

Jag summerar arbetet i en varumärkesplattform. I den finns exempel på hur visionen och varumärkeslöftet kan tolkas och vad det kan innebära i praktiken för de anställda. Dokumentet fungerar som en påminnelse för det kontinuerliga varumärkesarbetet. Det blir även en introduktion och ett arbetsmaterial för nyanställda, som får fundera på hur de kan bidra till varumärket och göra det till sitt eget.

Alla anställda får dessutom ett exemplar av boken Varumärkesboken. Det är en snabbläst handbok om varumärkesarbete. Hur det går till, varför det är viktigt och vad nyttan är.

KOMMUNIKATIONSANALYSER

Många företag saknar en tydlig utifrånbild kring hur de upplevs och signalerna de skickar ut. Det är en sak att ha koll på kommunikationen i enskilda kanaler – och en helt annan att få en samlad bild av en oberoende part.

I analysdelen tittar jag exempelvis på annonser, utskick, pressmeddelanden, sociala medier, webbsidor, powerpoints, årsredovisningar, NKI-undersökningar och annat material du förser mig med.

Hallonlakritsskallar

Det här får du (utöver lakrits)

Analysen ger dig en objektiv summering och ett utifrånperspektiv på företaget. Du får en samlad bild av nuläget att fatta beslut utifrån.

Den består av en skriftlig rapport där jag summerar vad jag har hittat och hur det hänger samman. Jag ger även förslag på åtgärder utifrån de problem och möjligheter jag ser.

Det bästa är om vi kan gå igenom materialet tillsammans i en workshop. Då kan analysen leda direkt vidare in i en handlingsplan, istället för att förbli som en nulägesrapport.

KUNDUPPFÖLJNINGAR

Ibland är det svårt att veta vad dina kunder egentligen tycker om dig. Nöjd kund-undersökningar ger dig en del av svaren. Men när det kommer till långsiktiga och särskilt viktiga samarbeten kan du inte längre förlita dig på standardiserade formulär. Därför gör jag djupintervjuer med dina kunder, för att gå under ytan och få fram det de egentligen tänker om dig och ert samarbete.

Lakrits från Johan Bülow

Det här får du (ja, utöver lakrits)

Intervjuerna ger dig en djup insikt i dina kunders bild av företaget och dess anställda, och även de risker och möjligheter som kunden ser i samarbetet. Företagen som anlitar mig säger att intervjuerna ger dem bättre förutsättningar att anpassa organisationen efter kundernas behov. De berättar även att de får ökade möjligheter till merförsäljning och en närmare relation med kunderna.

Jag skriver en sammanfattande analys utifrån intervjun och ger dig dessutom det skriftliga råmaterialet med kundens exakta ord.

EXTERNT MARKNADSSTÖD

Det är vanligt att företag med upp till 50 anställda saknar egen marknadsavdelning. Istället delas ansvaret ofta mellan vd:n och andra personer i ledningsgruppen, vilket leder till att det sällan tas ett samlat och långsiktigt grepp kring varumärket och kommunikationen.

Även företag med egna eller centralt placerade marknadsavdelningar kan behöva extern hjälp. Anledningen kan vara att resurserna inte räcker till, eller att de behöver en objektiv person som kan hjälpa dem att tänka nytt.

Som externt marknadsstöd hjälper jag dig med att exempelvis skriva och publicera nyheter på webbsidan. Jag tar fram idéer till pressmeddelanden och skriver dem. Jag planerar och skriver reportage, tal, debattartiklar, kundtidningar, whitepapers och årsredovisningar. Jag intervjuar kunder för att bättre förstå deras behov och affärer. Jag gör kommunikationsplaner, omvärldsbevakar och är allmänt ett bollplank för idéer och marknadssatsningar. Bland kunderna som anlitar mig som externt marknadsstöd finns allt från privatägda företag till kommunala bolag.

Utöver det skriver jag även böcker på uppdrag av kunder och ansvarar för hela bokproduktionen. Tidigare har jag skrivit böcker för bland andra Mjärdevi Science Park och Region Östergötland.

Lakritsfigurer

Det här får du (utöver …)

Med en sådan här lösning får du en flexibel marknadsavdelning som växer och krymper med företagets behov.

Det bästa är om vi sätter upp regelbundna marknadsmöten med vd och ledningsgrupp. Då kan vi lägga upp strategiska planer för att sedan bryta ner dem till att-göra-listor, se till att uppgifterna görs och följa upp resultatet efteråt. Istället för att göra spridda engångsattacker får du ett betydligt mer långsiktigt och proaktivt arbetssätt.