Tankar om värderingsstyrning – så enkla att till och med ledare förstår ;)

  1. Om du som ledare inte är villig att förändra ditt beteende, avstå från att försöka göra organisationen värderingsstyrd. Du kommer att vara personen som bromsar och saboterar förändringen.
  2. Om du som ledare inte är villig att ta hand om allt damm och den förvirring som uppstår i en sådan här process, avstå från att göra jobbet. Du kommer enbart att göra människor besvikna.
  3. Om du som ledare inte är villig att omplacera eller göra dig av med personal som står i vägen för förändringen, låt bli att göra den. Det kommer ändå inte att bli någon skillnad.
  4. Det är alltid styrelsen och ledningsgruppen som har svårast att ta till sig värderingsstyrningen. Varför? Prestige och rädsla är två förklaringar. Om nu värderingsstyrning är framtidens ledarskap betyder det att ni först måste erkänna att ert nuvarande ledarskap har brister – eller kanske inte fungerar.
  5. Värdeorden i sig betyder ingenting. Det är i hur stor utsträckning ni – tillsammans, alltså alla kollegor i organisationen – låter dem påverka ert beteende som bestämmer vilken företagskultur ni får. Om du tror att själva orden är lösningen, fortsätt framåt och strunta i att göra värderingsjobbet.
  6. Du kan aldrig berätta för andra människor vad de ska tycka om dig och organisationen. Det är den kollektiva sanningen, alltså alla människors bilder, tankar, associationer, erfarenheter och fördomar – från anställda och kunder till leverantörer och allmänheten – som är den rätta. Det är den ”riktiga sanningen”.
  7. Och nej. Du behöver inte låta personalen vara med och ta fram värdegrunden. Med tillräckligt skickliga ledare som förstår processen – och är villiga att på riktigt göra jobbet – kommer du ändå att hitta organisationens själ och värderingar. Och personalen kommer att acceptera, ta till sig och leva efter värdegrunden ändå.