Frågor innan du skriver

Här är några frågor du kan använda för att skriva bättre texter.

Innan du skriver

» Vad vill du berätta?
» Vad vill läsaren veta?
» Vad kommer dina kritiker att säga?
» Kan du summera din poäng i en enda mening?
» Varför ska någon lyssna till dig?
» Vilka mål vill du att texten ska hjälpa dig nå?
» Vem ska läsa texten? Vad tjänar de på det?
» Vad vill du att läsaren ska känna och göra efteråt?
» Har du all information du behöver för att skriva?

Medan du skriver

» Sparar du texten regelbundet?

Efteråt

» Behöver texten vara så här lång, eller kan du korta den?
» Har du en intressant rubrik och tydliga mellanrubriker?
» Går det att få fram samma budskap med ett enklare språk?
» Förstår läsaren vad du vill att den ska göra?
» Har du läst igenom texten högt för att hitta alla konstiga ord och meningar?
» Om du läser upp texten för dina barn eller din farmor, kommer de att förstå den?
» Har du bett någon om feedback?
» Är texten fri från stav- och syftningsfel?
» Höll du dig till sanningen eller skarvade du någonstans?