Föreläsningar och workshops

Ingen vill höra dig skryta, men alla gillar en bra berättelse

Varje ögonblick bär på en historia. Även om vi lyssnar till samma berättelse eller ser på en och samma bild har vi olika uppfattningar om den. Vi sätter in oss själva i berättelsen och gör den till vår egen. Den får liv genom våra känslor och minnen. Det är därför den stannar kvar hos oss.

Storytelling är en berättelse där du sätter in din organisations produkter, tjänster och människor i ett sammanhang och lägger till värderingar. Det är en faktatext, omsvept av känslor. Det är ett sätt att få mottagaren att känna något och bry sig. Ett sätt att nå deras hjärtan.

Storytelling går på djupet. Den är långsiktig. Det är enkla historier som känns äkta och säger någonting om en människa eller ett företag. Ingen vill höra dig skryta, men alla gillar en bra berättelse. Så varför inte lära dig hur du hittar dem?

Det här får du
En introduktion till storytelling där du lär dig vad det är och hur det konkret kan användas. Deltagarna jobbar i mindre grupper där de lär sig att bygga egna historier med hjälp av tidningar. Ingen tidigare skriverfarenhet eller -kunskap krävs.

Upplägg
En inspirationsföreläsning tar 30–75 minuter och passar för 5–500 personer.

Utbildningen kan läggas upp som ett enskilt tillfälle (2–4 timmar). Du kan även få en serie av utbildningar, där jag på ett mer direkt sätt kan gå in och coacha dig hur du identifierar, lockar fram och skriver berättelserna i just din organisation. Utbildningen passar grupper om 1–10 personer.

Skriv så någon bryr sig

Alla skriver vi i någon form. Det är nyhetsbrev och pressmeddelanden. Produktbeskrivningar och jobbannonser. Blogginlägg, powerpoint, broschyrer och en massa annat blah blah blah som ingen bryr sig om.

Skolan gav oss rättstavning och grammatik, men vi fick aldrig lära oss att tänka på läsaren. Nu är det dags att vända på perspektivet. Alla kan snabbt lära sig att bli bättre skribenter. Det är dags att sluta producera ord och istället att skriva så någon bryr sig.

Det här får du
En introduktion till vad det innebär att skriva texter som människor vill läsa. Du får med dig enkla och konkreta tips för att behålla läsaren och fylla dina egna texter med mer energi.

Upplägg
En inspirationsföreläsning tar 30–75 minuter och passar för 5–500 personer.

Utbildningen kan läggas upp som ett enskilt tillfälle (2–4 timmar). Du kan även få en serie av utbildningar, där jag på ett mer direkt sätt kan gå in och coacha dig hur du kan skriva bättre texter i just din organisation. Utbildningen passar grupper om 1–10 personer.

{

En mycket inspirerande föreläsning som gav tips, historier och exempel på hur vi kan skriva så någon bryr sig. Jättebra!

Ingela Gullstrand, vd NyföretagarCentrum Norrköping

{

Bara positiv respons att ge. Intrycken och tankarna följde med oss under resten av dagen och kvällen. Jag planerar redan för hur vi ska jobba vidare baserat på våra nya kunskaper och intryck.

Kristina Swenningsson, arrangör nätverket Evolvera

{

Du lyckades fånga intresset bra trots den sena timmen och fick deltagarna att börja tänka kring hur de kan få fram sina budskap. Syftet var att väcka engagemang och det lyckades du med.

Linda Axelsson, projektledare Linköpings kommun