Tydliga, engagerande mål

En av de viktigare sakerna – både för att skapa välfungerande team och framgångsrika varumärkesjobb – är att alla har en tydlig bild av målet. Det handlar om att hitta svaret på frågan varför. Vad är poängen med allt det här? Vad är ditt framtida önskeläge? Och hur ska ni kunna veta när ni är framme?

Bara för att du förstår siffrorna på powerpointen kanske inte de andra gör det. Och även om de förstår siffrorna, bryr de sig? Går de igång och blir engagerade av målet?

Är målen otydliga? Gör dem tydligare. Är målen för stora? Skapa delmål. Bryr sig ingen om målen? Trimma dem eller hitta nya. Försök förstå vad det är som kan driva dig och kollegorna framåt.